Winkelwagen

Privacy Policy

Privacyverklaring Deco & Corten

07-09-2022

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Deco & Corten acht een zorgvuldige

omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in

onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Deco & Corten is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens

wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel www………….Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Deco & Corten.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw

persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw

betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, factuuradres, naw-gegevens en betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van uw

toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met

de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere

bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een

misdrijf).

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de

beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze

privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook

apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de

contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

pagina 1 van 2

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

het laten corrigeren van fouten

het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

intrekken van toestemming

bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of

verwijderen.

Contactgegevens

Deco & Corten

Koekoeksdijk 8

7938 PG

Nieuw-Balinge

info@deco-corten.nl

651778804

Gratis bezorging

Vanaf €100,-

30 dagen retourrecht

30 dagen geld terug garantie

Maatwerk mogelijk

Wij maken bijna alles!

100% Beveiligde Betaling

IDEAL